Kilpailut ja arvonnat

1. Järjestäjä


Kampanjan (arvonnan) järjestää Lindos Oy, jota ylläpitää Lindos Oy. Tämä kampanja eikä mikään sen osista ole Facebookin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima.
Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin käyttöehtoja ja sääntöjä.

2. Osallistuminen


Kampanjan alkamis ja päättymis pvm ilmoitetaan kampanjassa. Voit osallistua kampanjaan kommentoimalla julkaisua. Lindos Oy Facebook Facebook-sivulla.
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat,18-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, lukuunottamatta Järjestäjän Lindos Oy henkilökuntaa. Kampanjaan voi osallistua vain kerran.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

3. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen


Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan kamppanjassa ilmoitettu palkinto.  Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebook-viestillä. Jos voittajan viesti-toiminto ei ole käytössä, voittaja ilmoitetaan julkaisun kommenttikentässä.

Arvontaan osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 7 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja järjestäjällä on oikeus arpoa/valita uusi voittaja. Palkinnot noudon/lunastuksen järjestää voittaja. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä noudeta, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Vastuu siirtyy luovutuksen yhteydessä voittajalle.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet Lindos Oyn Facebook-sivulla.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.


4. Oikeudet


Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle.


5. Järjestäjän vastuu


Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. Force major tilanteissa Lindos Oy ei ole vastuussa.


6. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus


Lindos Oy käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Facebookissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.


7. Sääntöjen muuttaminen


Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.


8. Muut ehdot


Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä ilmoittaa kampanjan markkinointikanavassa ja tällä sivulla Lindos Oy Facebook , mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

9 Verot


Järjestäjä sitoutuu maksamaan arvonnassa/kilpailussa mainitusta palkinnosta aiheutuvat mahdolliset verot. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.