1. Toimitusaika:

Sovitaan aina tilauksen yhteydessä.

2. Maksuehdot:

Maksuerät sovitaan tarjouksessa. 30 % tilausvahvistusmaksu, 60 % kun elementit toimitettu/asennettu, loput kun urakka hyväksytysti vastaanotettu, 7 pv netto, viivästyskorko 7 %, huomautuskulut 5 euroa. Mikäli lopullinen materiaali/asennus tarve poikkeaa lisäten tai vähentäen tarvikkeiden/asennusten määrää, suoritetaan mahdolliset lisäveloitukset ja – hyvitykset voimassa olevan hinnastomme mukaisin yksikköhinnoin. Jos aidan pituus muuttuu niin kokonaishinta muuttuu vastaavasti.

Yritykset/taloyhtiöt, 30 % tilausvahvistusmaksu, 60 % kun tuotteet valmistettu, loput 10 % kun tuotteet toimitettu/asennettu, 14 pv netto, viivästyskorko 16 %, viivästysmaksu 40 eur, alv 0 %. Huomautusajan (8 pv) jälkeen laskuihin tehtävät muutokset 40 eur/lasku, alv 0 %.

3. Muutokset tilaukseen:

Muutokset kuten värisävyt on ilmoitettava aina kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Myös halutut muutokset/lisäykset tulee myös ilmoittaa kirjallisesti

4. Aidan asennus:

Jos tolpat perustetaan valulla niin kaivettu maa-aines tasoitellaan aidan alle ja läheisyyteen siististi. Aitaelementit asennetaan n. 20 cm maavaralla ja porrastetaan aina rinteissä tai laskevassa maastossa. Jos toivotte poikkeavan maavaran, tulee asiakkaan olla paikalla aidan asennuksen aikana.

Jälkeen päin suoritetut elementtien korkeusmuutokset toteutetaan lisätöinä. Lindos Oy ei vastaa asennus tai toimitusvaiheessa mahdollisesti vaurioituneista istutuksista tai muusta kasvustosta.
Mikäli kohteessa on jyrkästi laskeva rinne, maavara on tällöin rinteen laskun mukainen, kuitenkin niin, että maavara on elementin toisessa päässä aina vähintään 10 cm.
Elementtien kulma kiinnikkeet kiinnitetään talon puolelle, ellei toisin sovita.

Jos aidan pituus muuttuu tarjouksessa mainitusta tai sovitusta niin kokonaishinta muuttuu vastaavasti ja tästä tehdään hyvitys tai lisälasku.
Paikkamaalaus suoritetaan aina säiden salliessa, urakkaa ei voi jättää hyväksymättä vaikka paikkamaalaus olisi tekemättä kohteessa (esim. loppusyksystä asennetut elementit paikkamaalataan vasta keväällä).
Nurkissa, aukkojen kohdilla ja tontin rajoilla elementit lyhennetään oikeaan mittaan sopiviksi. Elementtien lyhennykset kuuluvat aidan asennustyöhön. Lyhennetyt elementit maalataan aina katkaisukohdasta ennen elementin asennusta.

Asennusalue on noin metri asennuslinjan molemmin puolin.
Vanhoihin tolppiin uusien elementtien mitoitus tehdään niin, että elementti tehdään lyhyemmän pituusmitan mukaan. Tällöin voi muodostua ylös tai alas rakoa elementin ja tolpan väliin, riippuen tolpan mahdollisesta vinoudesta.

Tolpat sahataan määrämittaan elementtien pystytyksen jälkeen n. 5 cm aitaelementin yläpinnasta mikäli toimitukseen kuuluu koristehatut. Sahaus suoritetaan käsisirkkelillä ja käsisahalla.

Aita asennetaan aina merkittyyn tai näytettyyn kohtaan. Aidan paikan merkitseminen maastoon, esim. nurkkapisteet puukepillä tai merkkausvärillä, olisi suositeltavaa. Lopullinen aidan sijainti saa heittää merkitystä tai näytetystä linjasta 15 cm. Aidan siirto jälkikäteen on aina lisäveloituksellinen työ.
Talon viereinen elementti kiinnitetään lähtökohtaisesti aina talon seinään kiinni L-kiinnikkeillä, jolloin siihen ei tule tolppaa.

5. Piharakennuksen asennus:

Piharakennus toimitukset tarkennetaan aina tarjouksessa.
Piharakennuksen perustukset toimitetaan aina tarjouksen mukaan.

6. Takuu:

Piha-aidat:
Aitaelementeille ja tarvikkeille 3 vuotta, ei koske ulkoisia vahinkoja.(esim. myrsky/routavauriot).
Aidan asennustyölle annamme 5 vuoden takuun(koskee Lindos Oyn malleja jotka ovat asennettu teräskärjellä, ei koske ulkoisia vahinkoja(esim. myrsky/routavauriot/maan liikkumiset(rinnekohdat).
Puurunkoisille porteille emme myönnä takuuta, ne voivat vääntyä/elää vaihtelevien sää olosuhteiden mukaan.
Takuu ei kata jos asiakas itse on tehnyt muutoksia aitaan tai puumateriaalin muutoksesta joka johtuu epäpätevästä puun käsittelystä, riittämättömästä hoidosta tai huollosta.

Piharakennukset:
Lindos Elementtien piharakennuksille myönnämme 7 vuoden runkorakenteen takuun. Koskee ainoastaan Lindos Oyn suunnittelemilla rakennepiirustuksilla asiakkaalle toteutettuja ja toimitettuja piharakennuksia.

Puurunkoisille mittatilaus porteille ja oville ei ole takuuta, ne voivat vääntyä/elää vaihtelevien sää olosuhteiden mukaan.

Jos aitaan tai piharakennukseen joudutaan tekemään muutoksia kohteessa, takuu raukeaa muutosten osalta. Mahdolliset roudan aiheuttamat vaurioit eivät kuulu takuun piiriin.

Puisten piharakennuksien takuu ei kata kuiteskaan seuraavissa tilanteissa: Kuivumisen aiheuttamia yksityiskohtia puussa, kuten pienet halkeamat ja reijät. Takuu ei kata jos asiakas itse on tehnyt muutoksia rakennukseen tai puumateriaalin muutoksesta joka johtuu epäpätevästä puun käsittelystä, riittämättömästä hoidosta, huollosta tai varastointi virheestä kuten home / kosteusvauriosta. Takuu ei koske ulkoisia vahinkoja(esim. myrsky/routavauriot/maan liikkumiset(rinnekohdat).
Takuuajat katsotaan alkaneeksi tuotteen luovutuspäivästä

7. Muuta huomioitavaa:

Painekyllästetyissä aidoissa katkaisupinnat ovat käsittelemättömät. Painekyllästetyn aidan voi pintakäsitellä aikaisintaan vuoden kuluttua toimituksesta.
Painekyllästetyssä materiaalissa voi olla sävyeroja. Sävyerot tasaantuvat ajan myötä.
Painekyllästetty materiaali voi kuivuessaan vääntyä
Painekyllästettyjen materiaalien halkeilu pystytään parhaiten estämään puun pintakäsittelyllä. Painekyllästetyn tavaran tulee antaa rauhassa kuivua ennen käsittelyä.Kestopuu tolppien halkeilu ja vääntyily ei kuulu takuun piiriin

8. Lisätyöveloitukset: 

Minimiveloitus tuntitöissä 2 h. 

Aidantarkistusmittaukset suoritetaan asennuksen aloituspäivänä. Ylimääräiset mittauskäynnit veloitetaan tuntiveloituksella 65 €/h,sis. alv 24% + km korvaukset 0.87€/ km sis.alv 24 %

Asennus töihin ei kuulu rännien poisto/laitto, sähkötyöt, terassien purku/asennus, istutusten/kasvillisuuden/puiden poisto tai muut ns. pihatyöt. Nämä ovat erikseen tehtäviä töitä ja ne toteutetaan tarvittaessa tuntiveloituksella, 65 eur/h, sis alv 24 %. Ellei tästä ole sovittu erikseen sopimuksessa tai tarjouksessa.
Tuntitöissä veloitetaan myös matkatunnit tuotantotiloista kohteeseen, lisäksi km-korvaus 0.87€/km, Sis. Alv 24 %.


9. Ylivoimainen este:

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Lindos oy ei voi vaikuttaa, tai sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Lindos Oylla oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhdejatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Lindos Oyn on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

Toimitusehdot ja takuut tulleet voimaan 16.2.2020. Lindos Oy pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. Tilaaja suostuu tilatessaan noudattamaan toimitusehtoja