1. Toimitusaika:

Sovitaan aina tilauksen yhteydessä.

2. Maksuehdot:

Maksuerät sovitaan tarjouksessa. 30 %
tilausvahvistusmaksu, 60 % kun elementit toimitettu/asennettu, loput kun urakka hyväksytysti vastaanotettu, 8 pv netto, viivästyskorko 7 %, huomautuskulut 5euroa. Mikäli lopullinen materiaali/asennus tarve poikkeaa lisäten taivähentäen tarvikkeiden/asennusten määrää, suoritetaan mahdolliset lisäveloitukset ja – hyvitykset voimassa olevan hinnastomme mukaisinyksikköhinnoin. Jos aidan pituus muuttuu, niin kokonaishinta muuttuu vastaavasti.
Urakkahinta sidotaan tilausvahvistuksenensimmäisen maksuerän hetkellä tiedossa olevan rakennuskustannusindeksin pisteluvun nousun perusteella. Mikäli rakennuskustannusindeksi laskee, ei korvaussummaa alenneta

Yritykset/taloyhtiöt, 30 % tilausvahvistusmaksu, 60 % kun tuotteet valmistettu, loput 10 % kun tuotteet toimitettu/asennettu, 14 pv netto, viivästyskorko 16 %, viivästysmaksu 40 eur, alv 0 %. Huomautusajan (8 pv) jälkeen laskuihin tehtävät muutokset 40 eur/lasku, alv 0 %.

 

Tuotteet ovat Lindos Oyn omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.

3. Muutokset tilaukseen:

Muutokset kuten värisävyt on ilmoitettava aina kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Myös halutut muutokset/lisäykset tulee myös ilmoittaa kirjallisesti.

4. Aidan asennus:

Jos tolpat perustetaan valulla niin, kaivettu maa-aines tasoitellaan aidan alle tai läheisyyteen siististi. Aitaelementit asennetaan n.
20 cm maavaralla ja porrastetaan aina rinteissä tai laskevassa maastossa. Jos toivotte poikkeavan maavaran, tulee asiakkaan olla paikalla aidan asennuksen
aikana.

Jälkeen päin suoritetut elementtien korkeusmuutokset toteutetaan lisätöinä tuntiveloitus 64,60 € / tunti sis.alv Lindos Oy ei vastaa asennus tai toimitusvaiheessa mahdollisesti vaurioituneista istutuksista tai muusta kasvustosta. Mikäli kohteessa on jyrkästi laskeva rinne, maavara on tällöin rinteen laskun mukainen, kuitenkin niin, että maavara on elementin toisessa päässä aina
vähintään 20–10 cm. Elementtien kulma kiinnikkeet kiinnitetään talon puolelle, ellei toisin sovita.


Paikkamaalaus suoritetaan aina säiden salliessa, urakkaa ei voi jättää hyväksymättä vaikka paikkamaalaus olisi tekemättä kohteessa (esim.
loppusyksystä asennetut elementit paikkamaalataan vasta keväällä). Nurkissa, aukkojen kohdilla ja tontin rajoilla elementit lyhennetään oikeaan mittaan sopiviksi. Elementtien lyhennykset kuuluvat aidan asennustyöhön. Lyhennetyt elementit maalataan aina katkaisukohdasta ennen elementin asennusta. Asennusalue on noin metri asennuslinjan molemmin puolin.


Vanhoihin tolppiin uusien elementtien mitoitus tehdään niin, että elementti tehdään lyhyemmän pituusmitan mukaan. Tällöin voi muodostua ylös tai alas rakoa
elementin ja tolpan väliin, riippuen tolpan mahdollisesta vinoudesta. Tolpat sahataan määrämittaan elementtien pystytyksen jälkeen n. 5 cm aitaelementin
yläpinnasta, mikäli toimitukseen kuuluu koristehatut. Sahaus suoritetaan käsisirkkelillä ja käsisahalla.

Terästolpan jalkaa käyttäessä jalka lyödään maahan maan mukaisesti. Talon viereinen elementti kiinnitetään lähtökohtaisesti aina talon seinään kiinni L-kiinnikkeillä, jolloin siihen ei tule tolppaa.

Aita asennetaan aina merkittyyn tai näytettyyn kohtaan. Aidan sijainniksi ei riitä piirustus/kuvat, vaan aidan paikka pitää merkitä maastoon, esim. nurkkapisteet puutikuilla, olisi suositeltavaa. Lopullinen aidan paikka saa heittää merkitystä tai näytetystä linjasta 10 cm. Aidan siirto jälkikäteen on aina lisäveloituksellinen työ. Asiakas vastaa maanalaisten
putkien, johtojen ja kaapeleiden merkitsemisestä. Asemapiirros ei ole riittävä selvitys kaapeleiden sijainnista, vaan kaapelit on merkittävä maastoon.

Maajalka-asennus sisältää yhden valu/kalliojalan asennuksen, ylimenevältä osalta laskutetaan normaalihinnaston mukaisesti (lisähinta 45 eur/jalka+betonit). Asennusalue on noin metri
asennuslinjan molemmin puolin.

Asennus ei sisällä vanhan aidan purkua vaan siitä on sovittava aina erikseen. Purkutöihin ei kuulu sähkötyöt, vaan ne veloitetaan aina erikseen. Purkutöihin ei kuulu vanhojen perustusten poisto, ellei asiasta ole sovittu erikseen. Asennustöihin ei kuulu valumuottien teko, rimoitukset/laudoitukset, perustusvalujen/maankorotukset, rännien poisto/laitto, postilaatikoiden poistot/asennukset, sähkötyöt, terassien purku/asennus, istutusten/kasvillisuuden/puiden poisto tai muut ns. pihatyöt. Nämä ovat erikseen tehtäviä töitä ja ne toteutetaan tarvittaessa
tuntiveloituksella, 64,60 eur/h, sis alv 24 %. Tuntitöissä veloitetaan myös matkatunnit tuotantotiloista kohteeseen, lisäksi km-korvaus, 0,87 eur/km, sis alv 24 %.

Valmisbetonin valmistus/kuljetus on ulkoistettu ja Lindos Oy ei vastaa kuljetusvaurioista eikä aikataulusta

5. Piharakennuksen asennus:

Piharakennuksen koosta riippuen rakennukset toimitettaan joko valmiiksi kasattuna tai elementteinä. Elementtitoimituksena
piharakennuselementit toimitetaan kohteeseen ja asentajat asentavat elementit ja tarvikkeet. Asennuksen ja toimituksen sisältö tarkennetaan aina tarjouksessa.

6. Takuu:

Piha-aidat:
Aitaelementeille ja tarvikkeille 3 vuotta, ei koske ulkoisia vahinkoja.(esim. myrsky/routavauriot).
Aidan asennustyölle annamme 5 vuoden takuun(koskee Lindos Oyn malleja jotka ovat asennettu teräskärjellä, ei koske ulkoisia vahinkoja(esim. myrsky/routavauriot/maan liikkumiset(rinnekohdat).
Puurunkoisille porteille emme myönnä takuuta, ne voivat vääntyä/elää vaihtelevien sää olosuhteiden mukaan.
Takuu ei kata jos aitaan joudutaan tekemään muutoksia tai puumateriaalin muutoksesta joka johtuu epäpätevästä puun käsittelystä, riittämättömästä hoidosta tai huollosta. Takuu raukeaa muutoksien osalta.

 

Piharakennukset:
Lindos Elementtien piharakennuksille myönnämme 7 vuoden runkorakenteen takuun. Koskee ainoastaan Lindos Oyn suunnittelemilla rakennepiirustuksilla asiakkaalle toteutettuja ja toimitettuja piharakennuksia.

 

Puurunkoisille mittatilaus porteille ja oville ei ole takuuta, ne voivat vääntyä/elää vaihtelevien sää olosuhteiden mukaan. Jos aitaan tai piharakennukseen joudutaan tekemään muutoksia kohteessa, takuu raukeaa muutosten osalta. Mahdolliset roudan aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Puisten piharakennuksien takuu ei kata seuraavissa tilanteissa: Kuivumisen aiheuttamia yksityiskohtia puussa, kuten pienet halkeamat ja reijät. Takuu ei kata, jos asiakas itse on tehnyt muutoksia rakennukseen tai puumateriaalin muutoksesta, joka johtuu epäpätevästä puun käsittelystä, riittämättömästä hoidosta, huollosta tai varastointi virheestä kuten home / kosteusvauriosta. Takuu ei koske ulkoisia vahinkoja (esim. myrsky/routavauriot/maan liikkumiset(rinnekohdat). Takuuajat katsotaan alkaneeksi tuotteen luovutuspäivästä

7. Muuta huomioitavaa:

Painekyllästetyissä aidoissa katkaisupinnat ovat käsittelemättömät. 

Painekyllästetyn aidan voi pintakäsitellä aikaisintaan vuoden kuluttua toimituksesta.

Painekyllästetyssä materiaalissa voi olla sävyeroja. Sävyerot tasaantuvat ajan
myötä.
Painekyllästetty materiaali voi kuivuessaan vääntyä
Painekyllästettyjen materiaalien halkeilu pystytään parhaiten estämään puun
pintakäsittelyllä. Painekyllästetyn tavaran tulee antaa rauhassa kuivua ennen
käsittelyä. Kestopuu tolppien halkeilu ja vääntyily ei kuulu takuun piiriin

Minimiveloitus tuntitöissä 2 h. 

 

Betonit, injektiomassat sekä eristeet laskutetaan käytönmukaan. Tuntitöissä sovituissa asennuksissa veloitetaan myös matkat tuotantotiloista tai edellisestä työmaalta kohteeseen. 

8. Lisätyöveloitukset: 

Aidantarkistusmittaukset suoritetaan asennuksen aloituspäivänä. Ylimääräiset mittauskäynnit veloitetaan tuntiveloituksella 64.60 €/h,sis. alv 24% + km korvaukset 0.87€/ km sis.alv 24 %

 

Asennus töihin ei kuulu rännien poisto/laitto, sähkötyöt, terassien purku/asennus, istutusten/kasvillisuuden/puiden poisto tai muut ns. pihatyöt. Nämä ovat
erikseen tehtäviä töitä ja ne toteutetaan tarvittaessa tuntiveloituksella, 64.60 eur/h, sis alv 24 %. Ellei tästä ole sovittu erikseen sopimuksessa tai tarjouksessa.
Tuntitöissä veloitetaan myös matkatunnit tuotantotiloista kohteeseen, lisäksi km-korvaus 0.87 €/km, Sis. Alv 24 %.

 

9. Ylivoimainen este:

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Lindos oy ei voi vaikuttaa, tai sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat
kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Lindos Oylla oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhde
jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia
vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Lindos Oyn on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

 

Toimitusehdot ja takuut tulleet voimaan 10.07.2021. Lindos Oy pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. Tilaaja suostuu tilatessaan
noudattamaan toimitusehtoja