1. Toimitusaika:

Sovitaan aina tilauksen yhteydessä.

2. Maksuehdot: Projektit ja urakat

Maksuerät sovitaan tarjouksessa.

Yksityiset/taloyhtiöt: 30 % tilausvahvistusmaksu, 60 % kun elementit toimitettu/asennettu, loput kun urakka hyväksytysti vastaanotettu, 8/14 pv netto, viivästyskorko 7 %, huomautuskulut 5 euroa.

Yritykset, Elementit ja tarvikkeet, 100 % ennakkomaksu. Asennus, 100 % kun asennustyö suoritettu. 14 pv netto, viivästyskorko 16 %, viivästysmaksu 40 eur, alv 0 %. Huomautusajan (8 pv) jälkeen laskuihin tehtävät muutokset 40 eur/lasku, alv 0 %.

Mikäli lopullinen materiaali/asennus tarve poikkeaa lisäten tai vähentäen tarvikkeiden/asennusten määrää, suoritetaan mahdolliset lisäveloitukset ja – hyvitykset. Jos aidan pituus muuttuu, niin kokonaishinta muuttuu vastaavasti. Tuotteet ovat Lindos Oyn omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.

3. Muutokset tilaukseen:

Muutokset, erityistoiveet sekä värisävyt kuten on ilmoitettava aina kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Myös halutut muutokset/lisäykset tulee myös ilmoittaa kirjallisesti.

4. Aidan asennus ja sisältö:

Jos tolpat perustetaan valulla niin, kaivettu maa-aines tasoitellaan aidan alle tai läheisyyteen siististi. Aitaelementit asennetaan n. 20 cm maavaralla ja porrastetaan aina rinteissä tai laskevassa maastossa. Mikäli haluaa poikkeavan maavaran, tulee asiakkaan olla paikalla aidan asennuksen aikana. Jälkeen päin suoritetut elementtien korkeusmuutokset toteutetaan lisätöinä. Tuntiveloitus 68 €/h, sis. alv.

Lindos Oy ei vastaa asennus tai toimitusvaiheessa mahdollisesti vaurioituneista istutuksista tai muusta kasvustosta.
Mikäli kohteessa on jyrkästi laskeva rinne, maavara on tällöin rinteen laskun mukainen, kuitenkin niin, että maavara on elementin toisessa päässä aina vähintään 20–10 cm. Elementtien kulma kiinnikkeet kiinnitetään talon puolelle, ellei toisin sovita.
Paikkamaalaus kuuluu asennustöihin. Paikkamaalauksessa paikataan kevyesti maalaten maalausrimojen ja pakkauslevyjen kohdat sekä asennuksen aikana syntyneet kolhut. Teräsosia ei maalata.
Nurkissa, aukkojen kohdilla ja tontin rajoilla elementit lyhennetään oikeaan mittaan sopiviksi. Elementtien lyhennykset kuuluvat aidan asennustyöhön. Lyhennetyt elementit maalataan aina katkaisukohdasta ennen elementin asennusta. Asennusalue on noin metri asennuslinjan molemmin puolin.

Vanhoihin tolppiin uusien elementtien mitoitus tehdään niin, että elementti tehdään lyhyemmän pituusmitan mukaan. Tällöin voi muodostua ylös tai alas rakoa elementin ja tolpan väliin, riippuen tolpan mahdollisesta vinoudesta. Tolpat sahataan määrämittaan elementtien pystytyksen jälkeen n. 5 cm aitaelementin yläpinnasta, mikäli toimitukseen kuuluu koristehatut. Sahaus suoritetaan käsisirkkelillä ja käsisahalla.

4. Aidan asennus:

Terästolpan jalkaa käyttäessä jalka lyödään maahan maan mukaisesti.
Talon viereinen elementti kiinnitetään lähtökohtaisesti aina talon seinään kiinni L-kiinnikkeillä, jolloin siihen ei tule tolppaa.

Aita asennetaan aina merkittyyn tai näytettyyn kohtaan. Aidan sijainniksi ei riitä piirustus/kuvat, vaan aidan paikka pitää merkitä maastoon, esim. nurkkapisteet puutikuilla, olisi suositeltavaa. Lopullinen aidan paikka saa heittää merkitystä tai näytetystä linjasta 10 cm. Aidan siirto jälkikäteen on aina lisäveloituksellinen työ. Asiakas vastaa maanalaisten putkien, johtojen ja kaapeleiden merkitsemisestä. Asemapiirros ei ole riittävä selvitys kaapeleiden sijainnista, vaan kaapelit on merkittävä maastoon.

Yli 160 cm korkeat aitaelementit asennetaan valuasennuksena

Maajalka-asennus sisältää yhden valu/kalliojalan asennuksen, ylimenevältä osalta laskutetaan normaalihinnaston mukaisesti (lisähinta 45 eur/jalka + betonit). Asennusalue on noin metri asennuslinjan molemmin puolin.

Asennus ei sisällä vanhan aidan purkua vaan siitä on sovittava aina erikseen. Purkutöihin ei kuulu sähkötyöt, vaan ne veloitetaan aina erikseen. Purkutöihin ei kuulu vanhojen perustusten poisto, ellei asiasta ole sovittu erikseen. Asennustöihin ei kuulu valumuottien teko, rimoitukset/laudoitukset, perustusvalujen/maankorotukset, rännien poisto/laitto, postilaatikoiden poistot/asennukset, sähkötyöt, terassien purku/asennus, istutusten/kasvillisuuden/puiden poisto tai muut ns. pihatyöt. Nämä ovat erikseen tehtäviä töitä ja ne toteutetaan tarvittaessa tuntiveloituksella, 68 eur/h, sis alv 24 %. Tuntitöissä veloitetaan myös matkatunnit tuotantotiloista kohteeseen, lisäksi km-korvaus, 0,87 eur/km, sis alv 24 %.

Valmisbetonin valmistus/kuljetus on ulkoistettu ja Lindos Oy ei vastaa kuljetusvaurioista eikä aikataulusta

5. Piharakennuksen asennus:

Piharakennuksen koon mukaan rakennukset toimitettaan joko valmiiksi kasattuna tai elementteinä. Elementtitoimituksena piharakennuselementit toimitetaan kohteeseen ja asentajat asentavat elementit ja tarvikkeet. Asennuksen ja toimituksen sisältö tarkennetaan aina tarjouksessa. Vanhojen piharakennuksien purkutöihin ei kuulu sähkötöiden purku ne toteutetaan tarvittaessa tuntiveloituksella, 68 eur/h, sis alv 24 %.

6. Takuu:

Piha-aidat:
Aitaelementeille ja tarvikkeille 3 vuotta, ei koske ulkoisia vahinkoja.(esim. myrsky/routavauriot).
Puurunkoisille porteille emme myönnä takuuta, ne voivat vääntyä/elää vaihtelevien sää olosuhteiden mukaan.
Takuu ei kata, jos aitaan joudutaan tekemään muutoksia tai puumateriaalin muutoksesta, joka johtuu epäpätevästä puun käsittelystä, riittämättömästä hoidosta tai huollosta. Jos aitaa/tolppia/porttia vasten on laitettu maata/tukimuuri//ripustettu esineitä/käytetty tukena tms. takuu raukeaa aidan/portin siltä osalta.

Piharakennukset:
Lindos Elementtien piharakennuksille myönnämme 7 vuoden runkorakenteen takuun. Koskee ainoastaan Lindos Oyn suunnittelemilla rakennepiirustuksilla asiakkaalle toteutettuja ja toimitettuja piharakennuksia.

Puurunkoisille mittatilaus porteille ja oville ei ole takuuta, ne voivat vääntyä/elää vaihtelevien sää olosuhteiden mukaan. Jos aitaan tai piharakennukseen joudutaan tekemään muutoksia kohteessa, takuu raukeaa muutosten osalta. Mahdolliset roudan aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Puisten piharakennuksien takuu ei kata seuraavissa tilanteissa: Kuivumisen aiheuttamia yksityiskohtia puussa, kuten pienet halkeamat ja reijät. Takuu ei kata, jos asiakas itse on tehnyt muutoksia rakennukseen tai puumateriaalin muutoksesta, joka johtuu epäpätevästä puun käsittelystä, riittämättömästä hoidosta, huollosta tai varastointi virheestä kuten home / kosteusvauriosta. Emme myönnä pintakäsittelyn takuuta peittomaalatuille puuoville. Takuu ei koske ulkoisia vahinkoja (esim. myrsky/routavauriot/maan liikkumiset(rinnekohdat). Takuuajat katsotaan alkaneeksi tuotteen luovutuspäivästä.

7. Muuta huomioitavaa:

Painekyllästetyissä aidoissa katkaisupinnat ovat käsittelemättömät. Painekyllästetyn aidan voi pintakäsitellä aikaisintaan vuoden kuluttua toimituksesta.
Painekyllästetyssä materiaalissa voi olla sävyeroja. Sävyerot tasaantuvat ajan myötä.
Painekyllästetty materiaali voi kuivuessaan vääntyä
Painekyllästettyjen materiaalien halkeilu pystytään parhaiten estämään puun pintakäsittelyllä. Painekyllästetyn tavaran tulee antaa rauhassa kuivua ennen käsittelyä. Kestopuu tolppien halkeilu ja vääntyily ei kuulu takuun piiriin. Jos Lindos Oy hoitaa asiakkaan puolesta rakennusluvan/toimenpideluvan tai hoitaa/hankkii rakennuslupakuvat, sähkösuunnitelman tai lupa-asiat/tarvittavat viralliset paperit ja jostain syystä ei lupaa myönnettäisi niin Lindos Oylla on oikeus pidättää tilausvahvistussumma itsellään. Oksakohdissa näkyy naulausjäljet, niiden kittaus/maalaus tehdään aina tuntitöinä. Oksankohdissa voi näkyä läpilyöntejä ja oksankohdista voi hilseillä maali pois. Näiden korjaus ei kuulu takuun piiriin. Betonit, injektiomassa sekä eristeet laskutetaan käytön mukaan (Valu/kallio/porttiasennuksissa, menekkiarvio n. 15.00 €/aitametri)

Betonit, injektiomassat sekä eristeet laskutetaan käytön mukaan. Tuntitöissä sovituissa asennuksissa veloitetaan myös matkat tuotantotiloista tai edellisestä työmaalta kohteeseen. Minimiveloitus tuntitöissä 2 h.

Jos tarjous on annettu kohteessa käymättä asiakkaan antamilla tiedoilla. Lindos Oy varaa oikeuden hinnanmuutokseen, mikäli kohdekäynnillä ilmenee rakenteellisia tai muita seikkoja, jotka vaikuttavat urakkahintaan. Asiakkaan hyväksymien valmistusmittojen jälkeiset muutokset veloitetaan erikseen lisätyön sekä materiaalikulujen osalta tarvittaessa tuntiveloituksella, 68 eur/h, sis alv 24 % + matkakulut. Pidätämme oikeuden hinnanmuutokseen, mikäli tuotteiden valmistusmateriaalien ja raaka-aineiden hinnoissa tapahtuu muutoksia. Sopimuksen ulkopuoliset kartoitus ja mittauskäynnit veloitetaan erikseen 120 eur sis.alv 24 % + matkakulut.

Asennuspaikka pitää olla esteetön ja turvallinen asennuksen suorittamiseen. Mikäli työt joudutaan keskeyttämään Lindoksesta johtumattomista syistä, töiden uudelleen aikatauluttaminen, tästä johtuvaurakan viivästyminen ei aiheuta Lindokselle velvoitteita. Mikäli urakan uudelleen aikataulutus aiheuttaa Lindokselle kuluja veloitetaan nämä tilaajalta. Arvioitu toimitusaika mainitaan tilausvahvistuksessa. Lindos Oy pidättää oikeuden pidentää toimitusaikaa, mikäli tavaran toimittajan toimitusaika on tilapäisesti pidempi.

Paikkamaalaus suoritetaan säiden salliessa, urakkaa ei voi jättää hyväksymättä vaikka paikkamaalaus olisi tekemättä (esim. loppusyksystä asennetut elementit ja piharakennukset paikkamaalataan keväällä säiden salliessa).

8. Lisätyöveloitukset: 

Aidantarkistusmittaukset suoritetaan asennuksen aloituspäivänä. Ylimääräiset mittauskäynnit veloitetaan tuntiveloituksella 68 €/h,sis. alv 24% + km korvaukset 0.87€/ km sis.alv 24 %

Asennus töihin ei kuulu rännien poisto/laitto, sähkötyöt, terassien purku/asennus, istutusten/kasvillisuuden/puiden poisto tai muut ns. pihatyöt. Nämä ovat erikseen tehtäviä töitä ja ne toteutetaan tarvittaessa tuntiveloituksella, 68 eur/h, sis alv 24 %. Ellei tästä ole sovittu erikseen sopimuksessa tai tarjouksessa.
Tuntitöissä, 68 eur/h, veloitetaan tuntiveloituksella myös matkatunnit tuotantotiloista kohteeseen, + kilometrikorvaukset, 0,87 eur/km sis alv 24 %.

9. Ylivoimainen este:

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Lindos oy ei voi vaikuttaa, tai sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Lindos Oylla oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhde jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Lindos Oyn on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

Toimitusehdot ja takuut tulleet voimaan 09.02.2022. Lindos Oy pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. Asiakas sitoutuu tilauksen tehdessään voimassa oleviin tilaus-, toimitus- ja maksuehtoihin.