VAJAT JA MUUT RAKENNELMAT, HELSINKI

"Tässä ohjeessa esitetään erityisesti asuinpientalojen
yhteyteen rakennettavien kevytrakenteisten
vajojen ja muiden rakennelmien suunnittelussa
ja toteutuksessa noudatettavat periaatteet. Näitä
periaatteita noudatetaan myös muiden rakennusten
tonteille rakennettaviin vajoihin, jätekatoksiin
ym. Lisäksi ohjeessa määritellään, milloin
toimenpideluvan hakeminen on tarpeen.LINKKI:
https