Helsingin kaupungin rakennusjärjestys

1 § Rakennusjärjestyksen tehtävä
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi
Helsingin kaupungissa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen
määräyksiä.


Koko Rakennusjärjestyksen löydät tästä linkistä: Rakennusjärjestys